Program

  12 kwietnia 2024, piątek    
  AULA DUŻA        
  SESJA 1: INTENSYWNIE O INTENSYWNEJ    
  Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik    
8:30-8:45 Rozpoczęcie konferencji    
8:45-9:05 When not to give antibiotics?    
  prof. Jan De Waele, ESICM President-Elect    
9:05-9:25 Racjonalna antybiotykoterapia i zarządzanie leczeniem antydrobnoustrojowym    
  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat    
  wykład pod patronatem      
9:25-9:45 Antybiotykoterapia w przypadku patogenów wielolekoopornych w świetle wytycznych IDSA    
  dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur    
  wykład pod patronatem      
9:45-10:05 ARDS w świetle nowych wytycznych    
  dr hab. n. med. Szymon Białka    
10:05-10:35 Nowości w intensywnej terapii    
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik    
10:35-10:55 Dyskusja        
10:55-11:25 PRZERWA KAWOWA        
           
  AULA DUŻA   AULA ŚREDNIA   AULA MAŁA
  SESJA 2A: MULTIDYSCYPLINARNIE NA INTENSYWNEJ   SESJA 2B: INTENSYWNE PIELĘGNIARSTWO CZ. 1   DEBATA 1:  Rutynowa laryngoskopia bezpośrednia vs wideolaryngoskopia
  Moderatorzy:dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz   Moderatorzy: mgr piel. Marzena Pęgiel, dr n. med i n. o zdr. Przemysław Żuratyński

  • w opiece przedszpitalnej
• na bloku operacyjnym
• na intensywnej terapii
11:25-11:45 Nieinwazyjne leczenie niewydolności oddechowej (HFNOT vs NIV)   Ból u pacjenta w OIT
dr n. med. Katarzyna Wojnar-Gruszka
   
  dr n. med. Kamil Polok        
11:45-12:05 Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej
dr hab. n. med. Michał Nowakowski
  Resuscytacja wewnątrzszpitalna w obecności rodziny - czy powinniśmy do tego dążyć?    
      dr n. o zdr. Natalia Sak-Dankosky    
12:05-12:25 Migotanie przedsionków na OIT   Komunikacja na OIT    
  dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka   prof. dr hab. n. med. Maria Kózka   AULA MAŁA
12:25-12:45 Krwotok okołoporodowy   Patient centered care na SOR - czy to możliwe?   DEBATA 2: Terapie nerkozastępcze na intensywnej terapii
  dr n. med. Paweł Krawczyk   lic. Mateusz Sieradzan   • Włączam wcześnie vs późno
12:45-13:05 Leczenie hiperglikemii   USG we współczesnym pielęgniarstwie   • CRRT vs inne
  prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak   mgr Maciej Latos   • Schodzę stopniowo vs szybko
13:05-13:25 Dyskusja   Dyskusja    
13:25-14:30 LUNCH   LUNCH    
           
  AULA DUŻA   AULA ŚREDNIA    
  SESJA 3A: NEUROINTENSYWNA   SESJA 3B: INTENSYWNE PIELĘGNIARSTWO CZ. 2    
  Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Joanna Sołek-Pastuszka, dr hab. med. Magdalena Wujtewicz   Moderatorzy: mgr piel. Marta Borkowska, 
mrg piel. Monika Borzuchowska
   
14:30-14:50 Jak zoptymalizować leczenie pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym?
dr n. med. Agata Andrzejewska
  Problemy prawne w pielęgniarstwie
dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach, prof. UM w Łodzi, prof. UŁ
   
  wykład pod patronatem        
14:50-15:10 Nadciśnienie śródczaszkowe - kiedy mierzyć, jak postępować?   Zakażenia tkanek miękkich
dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur
   
  dr n. med. Jarosław Pawlik        
15:10-15:30 Postępowanie w aSAH
dr n. med. Beata Rzewuska
  Praktyczne rozwiązania w terapii ECMO
mgr Konrad Baumgart
   
15:30-15:50 TIVA w praktyce klinicznej (MCI/ TCI)
prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała

  Architektura i neuroestetyka a stymulacja neuropoznawcza w intensywnej opiece
prof. dr hab. n. med. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
  SESJA: Podejście do leczenia krwotoków zagrażających życiu w różnych
obszarach terapeutycznych
Sesja pod patronatem:  
Moderatorzy: dr n.med. Elżbieta Nowacka,
dr n. med. Jacek Górka
15:50-16:10 Jak zwiększyć potencjał dawstwa narządów na swoim oddziale?
lek. Filip Szeremeta
  Dyskusja   Przypadek motocyklisty z mnogimi obrażeniami ciała wymagającymi przetoczeń ponad
100 jednostek preparatów krwiopochodnych
lek. med. Maciej Mikiewicz, Szpital Wojskowy, Kraków
16:10-16:30 Dyskusja       Ciężarna z masywnym krwotokiem pod wpływem substancji psychoaktywnych
dr n. med Agnieszka Pięta-Dolińska ICZMP, Łódź
16:30-16:50 PRZERWA KAWOWA   PRZERWA KAWOWA   Krwotok zagrażający życiu- aktualne wytyczne
dr Agnieszka Wiklińska , SCCS w Zabrzu
          "Szybciej Panowie, pacjent zaraz będzie we wstrząsie..." Miejsce fibrynogenu w ortopedii
onkologicznej
dr n. med. Agata Andrzejewska, SPSK nr 1 PUM, Szczecin
          Dyskusja
           
  AULA DUŻA   AULA ŚREDNIA    
  SESJA 4A: VARIA   SESJA 4B: INTENSYWNA DLA DZIECI     
  Moderatorzy: dr hab. n. med. Janusz Trzebicki   Moderator: dr n. med. Marcin Rawicz    
16:50-17:10 Sterydy na intensywnej terapii
dr n. med. Anna Włudarczyk
  Drabiny analgetyczne w terapii bólu pooperacyjnego u dzieci - wytyczne ESPA    
      prof. dr hab. n. med. Marzena Zielińska    
17:10-17:30 Wodorowęglany na OIT   Wyzwania w Intensywnej Terapii Dziecięcej    
  dr n. med. Jacek Górka   lek. Elżbieta Byrska-Maciejasz    
17:30-17:50 Eliminacja cytokin we wstrząsie septycznym   Brain on fire, czyli zapalenie mózgu u dzieci. Jak rozpoznać i jak ugasić?    
  prof. dr hab. n. med. Waldemar Goździk   dr n. med. Magdalena Mierzewska-Schmidt    
  wykład pod patronatem        
17:50-18:10 Zastosowanie anestezjologii regionalnej na oddziale intensywnej terapii   POCUS w NICU/PICU
dr hab. n. med. Mateusz Jagła
   
  dr n. med. Marcin Mieszkowski        
18:10-18:20 Dyskusja   Dyskusja    

 

 

         
  13 kwietnia 2024, sobota    
  AULA DUŻA   AULA ŚREDNIA    
  SESJA 5A: INTENSYWNE DYLEMATY   SESJA 5B: INTENSYWNE PODSTAWY    
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik, mgr Magdalena Kramska   Moderator: dr n. med. Beata Rzewuska    
8:30-8:50 Wypalenie zawodowe u pielęgniarek   Równowaga kwasowo-zasadowa
   
  mgr piel. Marta Borkowska    dr Wojciech Mudyna    
8:50-9:10 Tajemnica lekarska   Profilaktyka zakrzepowa    
  dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska   dr hab. n. med. Paweł Piwowarczyk    
9:10-9:30 Zatrudnienie anestezjologa - pułapki prawne
dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach,  prof. UM w Łodzi, prof. UŁ
  Monitorowanie hemodynamiczne na intensywnej terapii
dr n. med. Ryszard Gawda
   
9:30-9:50 Trudności diagnostyczne podczas stwierdzania śmierci mózgu 
  Markery stanu zapalnego i infekcji - kiedy oznaczać, jak interpretować?    
  prof. dr hab. n. med. Joanna Sołek-Pastuszka   dr hab. n. med. Lidia Łysenko    
9:50-10:10 Co zrobić żeby młodzi lekarze wybierali specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii?
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
  Jak optymalnie wybrać miejsce założenia cewnika centralnego?
dr n. med. Mateusz Zawadka
   
10:10-10:30 Dyskusja   Dyskusja    
10:30-11:00 PRZERWA KAWOWA   PRZERWA KAWOWA    
           
  AULA DUŻA   AULA ŚREDNIA   AULA MAŁA
  SESJA 6A: INTENSYWNA RATUNKOWA CZ. 1   SESJA 6B: VARIA   DEBATA 3: Jak leczę wstrząs septyczny?
  Moderator: dr Maciej Mikiewicz   Moderator: dr Wojciech Mudyna   • Płynoterapia liberalna vs restrykcyjna
11:00-11:20 Resuscytacja dorosłych - aktualne trendy i zalecenia
mgr Jerzy Jaskuła
  Asymetryczna Terapia Wysokim Przepływem Donosowym, nowe możliwości na Oddziale Intensywnej Terapii   • Wazopresory - wcześnie czy późno, które?
• Oceniając skuteczność kieruję się MAP vs wskaźniki perfuzji (mleczan, CRT)
      prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych    
      wykład pod patronatem    
11:20-11:40 Torakotomia ratunkowa w medycynie
ratunkowej
  Nieinfekcyjne przyczyny podwyższonej prokalcytoniny     
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Darocha   dr hab. n. med.  Barbara Adamik, prof. UMW    
      wykład pod patronatem     
11:40-12:00 Transport pacjenta na szlaku łańcucha przeżycia
  Czy żywienie może szkodzić?    
  mgr Krzysztof Palimonka   prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar    
      wykład pod patronatem
   
12:00-12:20 Symulacje medyczne w nowoczesnej edukacji medycznej   Podaż białka u krytycznie chorych - kiedy przyjaciel może stać się wrogiem    
  dr n. med. Grzegorz Cebula, prof. UJ   dr n. med. Piotr Grzechnik    
12:20-12:40 Udar cieplny
dr hab. n. med. Sylweriusz Kosiński
  TTM after cardiac arrest (Tailored temperature management)    
      prof. Raimund Helbok    
12:40-13:00 Dyskusja   Dyskusja    
13:00-13:50 LUNCH   LUNCH    
           
  AULA DUŻA   AULA ŚREDNIA   AULA MAŁA
  SESJA 7A: VARIA   SESJA 7B: INTENSYWNA RATUNKOWA CZ. 2   SESJA: Nowości w anestezjologii i intensywnej terapii
Sesja pod patronatem: 
  Moderator: dr n. med. Ryszard Gawda   Moderator: dr n. med. Jacek Górka   Moderator: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
13:50-14:10 Status epilepticus in the ICU – management and prognosis   Urazy wielonarządowe u dzieci
lek. Elżbieta Byrska-Maciejasz
  Miejsce tetracyklin w leczeniu powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych 
  prof. Raimund Helbok       prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
14:10-14:30 Zastosowanie technik pozaustrojowych w toksykologii   Instrukcja obsługi płetwonurka - prosto o tym, jak skutecznie ratować po wypadku nurkowym (25 min.) Oporne niedociśnienie we wstrząsie dystrybucyjnym - czy mamy alternatywy w leczeniu?
  prof. dr hab. n. med. Natalia Pawlas   mgr Tomasz Janus   prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
  wykład pod patronatem        
14:30-14:50 Syndrom post-ICU
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis
  Jak przygotować pacjenta do międzyszpitalnego transportu lotniczego? Regulacje, możliwości, ograniczenia
  Nowoczesna sedacja proceduralna
prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
      dr n. o zdr. Arkadiusz Wejnarski    
14:50-15:10 USG na intensywnej terapii - nie tylko standardowo - ocena przepony, żołądka, dróg oddechowych
dr n. med. Wojciech Gola
  Zdarzenia niepożądane podczas transportu wewnątrzszpitalnego
dr n. med. Tomasz Sanak
  Dyskusja
15:10-15:30 Suplementacja witamin na OIT
dr hab. n. med. Tomasz Czarnik
  Wentylacja w czasie zatrzymania krążenia i czynności resuscytacyjnych    
      dr n. med. Jacek Wawrzynek    
15:30-15:40 Dyskusja   Dyskusja    
15:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji        
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik,
dr n. med. Jacek Górka, dr n. med. Anna Włudarczyk
   

 

POBIERZ PROGRAM