Sesja warsztatowa odbędzie się 11 kwietnia 2024 r.

Poniżej zamieszczamy linki do rejestracji na poszczególne warsztaty. W celu zapisania się należy kliknąć na link do rejestracji na wybrany warsztat, następnie zalogować się na konto danymi, których używa się do logowania na stronę forumintensywnejterapii.pl. Po zalogowaniu należy uiścić opłatę poprzez wybranie odpowiednej formy zapłaty. Faktura zostanie wysłana na maila po zaksięgowaniu płatności.

Warsztaty są dostępne tylko dla zarejestrowanych uczestników Forum Intensywnej Terapii.
Plan godzinowy może jeszcze ulec lekkim modyfikacjom.

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w warsztatach prosimy o kontakt: Klara Zarosa, tel. 570 700 588, klara.zarosa@med-space.pl

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 10 marca 2024 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 11 do 20 marca 2024 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 21 marca 2024 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.  


1. Techniki bronchoskopowe na OIT | 4 h
Lokalizacja: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CMUJ, ul. Łazarza 16, Kraków
Koszt udziału: 350 zł
TURA 1: 9:00-13:00     LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY 
TURA 2: 14:00-18:00     LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY 
Limit uczestników na jedną turę: 16 osób
Prowadzący: dr n. med. Iwona Gross-Sondej, dr Jacek Krawczyk | Klinika Pulmonologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2. Kaniulacja żył pod kontrolą USG | 3 h
Lokalizacja: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CMUJ, ul. Łazarza 16, Kraków

Hit Forum Intensywnej Terapii w roku 2023!!
Koszt udziału: 250 zł
TURA 1: 9:00-12:00    LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY 
TURA 2: 12:30-15:30    LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY 
TURA 3: 16:00-19:00     LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY 
Limit uczestników na jedną turę: 12 osób
Prowadzący: lek. Paweł Tyszecki, lek. Izabela Pabjańczyk, mgr Mateusz Bakun

3. Kaniulacja dużych naczyń pod kontrolą ultrasonograficzną | 4 h
Lokalizacja: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CMUJ, ul. Łazarza 16, Kraków
Koszt udziału: 400 zł
GODZINY: 9:00-13:00 ZAREJESTRUJ SIĘ
Limit uczestników: 20 osób 
Koordynator warsztatów: dr hab. n. med. Tomasz Czarnik | Klinika Anestezjologi i Intensywnej Terapii, Regionalne Centrum ECMO, Uniwersytet Opolski

4. Echokardiografia przezklatkowa na intensywnej terapii | 4 h
Lokalizacja: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CMUJ, ul. Łazarza 16, Kraków
Koszt udziału: 400 zł
GODZINY: 14:00-18:00    LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
Limit uczestników: 20 osób 
Koordynator warsztatów: dr hab. n. med. Tomasz Czarnik | Klinika Anestezjologi i Intensywnej Terapii, Regionalne Centrum ECMO, Uniwersytet Opolski

5. Ostra niewydolność oddechowa - jak sobie radzić w praktyce? | 2 h
Lokalizacja: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CMUJ, ul. Łazarza 16, Kraków
Koszt udziału: 150 zł
TURA 1: 12:00-14:00  ZAREJESTRUJ SIĘ        LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
TURA 2: 16:00-18:00 ZAREJESTRUJ SIĘ
         LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
Prowadzący: dr n. med. Jacek Górka, lek. Maciej Mikiewicz, dr n. med. Kamil Polok


6. Trudne drogi oddechowe | 2,5 h
Lokalizacja: Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa CMUJ, Kopernika 25, Kraków, Sala 8
Koszt udziału: 300 zł
GODZINY: 15:00-17:30   LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
Limit uczestników: 15 osób
Prowadzący: dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz, dr n. med. Mateusz Zawadka, dr Bartosz Sadownik, dr Agata Stężewska

7. Czego znowu chce ta „nerka”? Troubleshooting tu i teraz (CRRT w systemie MultiFiltratePRO) | 2 h
Lokalizacja: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CMUJ, ul. Łazarza 16, Kraków
Koszt udziału: 100 zł
TURA 1: 14:30-16:30 ZAREJESTRUJ SIĘ      LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
TURA 2: 17:00-19:00 ZAREJESTRUJ SIĘ     LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

Limit uczestników na jedną turę: 16 osób 
Prowadzący: Hanna Krukowska, Wojciech Sołtysik, Krzysztof Słaboszewski

8. Podstawy mechanicznej wentylacji płuc | 3 h   NOWOŚĆ!!
Lokalizacja: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CMUJ, ul. Łazarza 16, Kraków
Koszt udziału: 300 zł
TURA 1: 10:00-13:00 ZAREJESTRUJ SIĘ         LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
TURA 2:
14:00-17:00 ZAREJESTRUJ SIĘ         LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
Limit uczestników na jedną turę: 15 osób
Prowadzący: dr n. med. Łukasz Nowak

9. Nowoczesna hemostaza w masywnych krwawieniach zewnętrznych | 4 h 
Lokalizacja: Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa CMUJ, Kopernika 25, Kraków, Sala 5
Koszt udziału: 200 zł
GODZINY: 15:00-19:00  ZAREJESTRUJ SIĘ      LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
Limit uczestników: 20
Prowadzący: mgr Tomasz Janus (redaktor zakładki ‘ratownictwo’ na stronie intensywna.pl), mgr Kamil Kędzierski, lic. Tomasz Sołek

10. Echokardiografia przezprzełykowa w warunkach OIT | 3 h  NOWOŚĆ!!
Lokalizacja: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CMUJ, ul. Łazarza 16, Kraków
Koszt udziału: 300 zł
Uwaga zmiana terminu! GODZINY: 15:00-18:00   ZAREJESTRUJ SIĘ
Limit uczestników: 9
Prowadzący: dr n. med. Marek Maślicki

 

11. Jedna Platforma - wiele możliwości: pacjent na bloku, pacjent na OIOMie, pacjent, który wstaje.           NOWOŚĆ!!

EEG, NIRS, SpHb, ORI, hemodynamika, bezprzewodowość
Lokalizacja: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CMUJ, ul. Łazarza 16, Kraków
Koszt udziału: 100 zł

GODZINY: 14:00-15:00    ZAREJESTRUJ SIĘ
Limit uczestników: 25
Prowadzący: dr Małgorzata Nowicka (USK Poznań), Aneta Wilczyńska